Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2019-03-01
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Australien
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
307
341
365
461
356
395
-23
11
2,7
2,6
0,5
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
28
25
188
180
114
141
-37
24
0,9
0,9
0,1
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
14 489
11 942
10 545
11 306
12 579
14 530
11
16
96
96
1,4
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
2 417
2 311
2 410
3 053
3 667
4 266
20
16
28
28
2,7
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
1 669
1 784
1 869
2 553
3 238
3 778
27
17
25
25
5,2
641
Papper och papp
722
557
558
345
326
266
- 5,5
-18
2,5
1,8
0,4
67
Järn och stål
630
428
359
365
380
512
4,1
35
2,9
3,4
0,9
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
9 725
7 448
6 528
6 791
7 473
8 639
10
16
57
57
1,5
69
- Arbeten av metall
481
403
393
394
463
477
17
2,9
3,6
3,2
1,4
71-77
- Maskiner och apparater
6 358
4 710
3 963
4 089
4 680
5 441
14
16
36
36
1,6
713
-- Förbränningskolvmotorer
347
330
296
304
424
543
40
28
3,3
3,6
1,9
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
67
26
116
144
301
356
108
19
2,3
2,4
3,6
716
-- Generatorer,el.motorer,roterande omform.
721
346
21
26
19
26
-25
32
0,1
0,2
0,5
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
133
98
118
98
91
97
- 8,0
7,3
0,7
0,6
1,1
721,722
-- Lantbruksmaskiner
39
67
95
121
138
133
14
- 4,0
1,1
0,9
1,7
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
188
176
141
137
165
130
20
-21
1,3
0,9
1,0
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
143
130
129
138
148
158
7,5
6,4
1,1
1,0
1,0
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
339
368
307
332
282
296
-15
4,9
2,2
2,0
1,9
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
584
431
356
334
359
382
7,4
6,4
2,8
2,5
1,9
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
165
181
146
171
221
207
29
- 6,5
1,7
1,4
1,8
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
105
89
87
100
89
106
-12
20
0,7
0,7
1,8
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
735
489
341
507
764
647
51
-15
5,9
4,3
1,3
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
82
52
165
81
90
89
11
- 1,0
0,7
0,6
0,8
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
145
170
128
165
126
210
-24
67
1,0
1,4
1,6
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
149
91
9,8
10
9,8
11
- 5,6
17
0,1
0,1
0,1
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
140
128
128
161
119
136
-26
14
0,9
0,9
1,1
78,79
- Transportmedel
2 518
1 931
1 773
1 883
1 970
2 347
4,7
19
15
16
1,2
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
612
298
256
389
601
614
54
2,3
4,6
4,1
0,8
782
-- Lastbilar och specialfordon
557
335
326
256
228
453
-11
99
1,7
3,0
2,1
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
1 166
1 034
946
1 079
1 040
1 161
- 3,7
12
8,0
7,7
1,9
791
-- Järnvägs- och spårvägsmateriel
39
120
105
53
32
21
-39
-34
0,2
0,1
1,0
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
353
390
373
387
334
351
-14
4,9
2,6
2,3
1,3
893
Varor av plast
136
119
103
112
90
105
-19
17
0,7
0,7
0,8
899
Andra färdiga varor
178
149
66
75
49
60
-35
23
0,4
0,4
1,1
0-9
Totalt
14 824
12 309
11 098
11 948
13 049
15 066
9,2
15
100
100
1,2
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1168 298
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1,0
9,4
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Australien som andel av Sveriges totala export till Australien
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Australien som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2019-03-01
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Australien
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
247
207
230
220
209
190
- 4,8
- 9,0
8,4
7,2
0,1
057.74
Mandlar
18
32
57
49
18
15
-63
-17
0,7
0,6
5,0
112.1
Vin av färska druvor (inklusive starkvin), druvmust...
211
161
154
143
167
148
17
-12
6,7
5,6
2,3
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
1 250
1 407
1 226
1 263
1 672
1 855
32
11
67
70
1,1
28
Malm och skrot av metaller
166
5,1
5,7
3,2
0,8
0,0
-74
-99
0,0
-
-
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
1 081
1 400
1 219
1 256
1 670
1 852
33
11
67
70
1,4
321
Stenkol
1 055
1 387
1 219
1 256
1 670
1 851
33
11
67
70
47
321.21
Bituminous coal
1 055
1 387
1 219
1 256
1 669
1 851
33
11
67
70
49
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
744
859
636
735
614
604
-16
- 1,7
25
23
0,1
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
126
48
53
47
55
69
16
26
2,2
2,6
0,1
54
Medicinska och farmaceutiska produkter
76
1,3
21
2,5
17
33
608
91
0,7
1,3
0,1
68
Metaller utom järn och stål
5,7
62
204
182
30
45
-84
54
1,2
1,7
0,2
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
538
642
309
411
440
382
7,1
-13
18
14
0,1
71-77
- Maskiner och apparater
427
219
193
305
357
230
17
-36
14
8,7
0,1
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
29
11
3,4
0,8
14
1,6
1 660
-89
0,6
0,1
0,0
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
66
63
33
30
32
24
8,7
-26
1,3
0,9
0,3
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
49
7,2
20
18
10
25
-42
148
0,4
1,0
0,3
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
34
20
22
13
12
23
- 4,7
85
0,5
0,9
0,2
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
147
46
40
151
207
70
38
-66
8,3
2,6
0,1
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
4,0
4,7
4,8
13
22
5,5
70
-75
0,9
0,2
0,0
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
21
14
6,5
5,7
7,4
9,7
30
31
0,3
0,4
0,0
78,79
- Transportmedel
54
355
29
36
22
37
-37
66
0,9
1,4
0,0
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
37
26
21
24
14
29
-41
113
0,6
1,1
0,1
792
-- Luftfartyg, rymdfarkoster, bärraketer
11
311
5,7
9,2
5,3
4,3
-42
-20
0,2
0,2
0,1
0-9
Totalt
2 241
2 473
2 091
2 218
2 496
2 649
13
6,2
100
100
0,2
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1114 364
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
3,5
8,9
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Australien som andel av Sveriges totala import från Australien
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Australien som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB