Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2019-03-01
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Brunei
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
-
-
-
-
0,0
0,6
..
55 200
0,0
1,9
0,0
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
1 043
-86
0,3
0,1
-
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
13
31
35
22
81
28
264
-65
100
98
0,0
635.99
Tillverkad varor av trä andra artiklar
0,3
0,2
0,0
-
-
-
..
..
-
-
-
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
12
29
22
15
29
23
96
-21
36
80
0,0
69
- Arbeten av metall
0,5
0,2
0,2
0,6
2,1
1,0
281
-51
2,6
3,6
0,0
71-77
- Maskiner och apparater
2,0
23
7,0
11
19
19
70
0,3
24
67
0,0
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
-
17
3,6
2,7
2,2
7,2
-18
219
2,8
25
0,1
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
0,3
0,0
0,3
0,1
0,6
0,2
312
-67
0,7
0,6
0,0
733
-- Icke spånavskiljande verktygsmaskiner
-
1,2
-
-
-
-
..
..
-
-
-
735
-- Delar o tillbehör till maskiner för metallbearbetning
0,0
-
0,5
0,0
-
0,0
- 100
..
-
0,1
-
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
0,0
0,2
0,1
0,0
0,8
0,1
11 943
-92
1,0
0,2
0,0
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
0,4
0,6
0,1
0,2
0,3
0,2
4,1
-40
0,3
0,5
0,0
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
0,0
0,0
-
0,0
0,7
0,3
2 355
-64
0,9
0,9
0,0
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
0,1
0,0
0,0
5,7
7,5
4,4
32
-41
9,2
15
0,0
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
0,1
0,3
-
0,2
1,6
0,3
740
-81
2,0
1,1
0,0
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
0,1
0,6
0,1
0,3
0,1
0,4
-50
231
0,2
1,4
0,0
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,2
113
-46
0,4
0,6
0,0
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
0,8
3,0
2,1
1,7
3,9
1,7
130
-57
4,8
5,8
0,0
78,79
- Transportmedel
6,5
4,6
11
1,4
7,0
1,5
390
-79
8,6
5,1
0,0
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
6,1
4,3
7,4
0,9
6,2
1,0
563
-83
7,6
3,6
0,0
782
-- Lastbilar och specialfordon
-
-
2,8
-
-
-
..
..
-
-
-
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
0,3
0,2
0,3
0,5
0,4
0,4
-17
6,0
0,5
1,5
0,0
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
3,1
0,8
4,1
1,4
0,7
1,1
-54
67
0,8
3,8
0,0
811.00
Monteringsfärdiga byggnader
0,5
-
-
-
-
-
..
..
-
-
-
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
0,0
0,0
-
0,7
0,1
0,2
-82
23
0,2
0,5
0,0
893
Varor av plast
0,0
0,2
0,2
0,3
0,4
0,1
43
-81
0,5
0,3
0,0
0-9
Totalt
13
31
35
22
81
29
265
-65
100
100
0,0
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1168 298
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1,0
9,4
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Brunei som andel av Sveriges totala export till Brunei
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Brunei som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2019-03-01
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Brunei
Värde tusental SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
5-9
Hel- och halvfabrikat
5,0
221
1 449
449
552
1 233
23
123
100
100
-
625.10
Däck, luftfyllda, nya, av sådana slag som används på...
-
-
343
-
-
-
..
..
-
-
-
629.99
Varor av icke härdat icke poröst mjukgummi
-
-
146
-
-
-
..
..
-
-
-
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
3,0
212
834
446
524
1 151
17
120
95
93
-
71-77
- Maskiner och apparater
1,0
212
617
329
515
503
57
- 2,3
93
41
-
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
-
-
35
-
-
2,0
..
..
-
0,2
-
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
-
-
-
-
430
-
..
- 100
78
-
-
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
-
197
-
-
83
206
..
148
15
17
0,0
752
-- ADB-maskiner
-
2,0
-
-
-
157
..
..
-
13
0,0
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
-
12
11
4,0
1,0
-
-75
- 100
0,2
-
-
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
-
1,0
559
325
-
-
- 100
..
-
-
-
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
-
-
12
-
-
-
..
..
-
-
-
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
1,0
-
-
-
-
133
..
..
-
11
0,0
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
2,0
-
216
117
9,0
634
-92
6 944
1,6
51
0,0
851.48
Övriga skodon, med yttersulor av läder
-
-
-
-
16
-
..
- 100
2,9
-
-
892
Trycksaker
1,0
-
-
-
-
-
..
..
-
-
-
893
Varor av plast
-
-
120
-
-
-
..
..
-
-
-
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
1,0
-
6,0
-
-
-
..
..
-
-
-
0-9
Totalt
5,0
222
1 449
449
552
1 234
23
124
100
100
-
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1114 364
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
3,5
8,9
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Brunei som andel av Sveriges totala import från Brunei
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Brunei som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB