Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2018-03-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Storbritannien och Nordirland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2016
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
3 013
3 511
3 393
4 293
5 531
5 705
29
3,1
6,5
7,9
7,0
034
Fisk, färsk, kyld eller fryst
1 252
1 329
1 772
2 449
3 135
3 286
28
4,8
3,7
4,6
9,7
098
Diverse livsmedel
676
844
426
378
332
315
-12
- 5,2
0,4
0,4
5,5
112
Alkoholhaltiga drycker
187
269
297
674
1 191
1 192
77
0,1
1,4
1,7
19
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
28 077
37 167
23 874
31 146
28 517
19 778
- 8,4
-31
34
28
14
248.2
Trä av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen...
4 379
4 389
4 520
5 133
5 380
5 002
4,8
- 7,0
6,4
7,0
21
251.5
Kemisk pappersmassa, läsk och sulfatmassa, med undantag...
1 156
995
1 231
1 424
1 547
1 267
8,7
-18
1,8
1,8
9,8
28
Malm och skrot av metaller
3 042
2 109
2 177
2 963
2 011
2 027
-32
0,8
2,4
2,8
8,3
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
19 331
29 502
15 758
21 360
19 326
11 254
- 9,5
-42
23
16
16
334
- Mineraloljeprodukter, raffinerade
18 988
29 067
15 140
20 494
18 144
10 894
-11
-40
21
15
18
334
1000 ton
3 184
4 386
2 433
3 592
4 270
3 348
19
-22
   
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
52 542
47 691
42 963
44 121
49 346
45 213
12
- 8,4
58
63
4,7
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
9 235
7 739
7 380
7 458
7 996
6 141
7,2
-23
9,5
8,5
4,1
51
- Organiska kemiska föreningar
1 069
1 060
1 064
956
997
953
4,3
- 4,4
1,2
1,3
7,2
53
- Färgämnen och garvämnen
401
389
411
410
390
326
- 5,1
-16
0,5
0,5
4,3
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
5 190
3 910
3 675
3 924
4 287
2 501
9,2
-42
5,1
3,5
3,6
57
- Plast i obearbetad form
855
735
755
623
616
677
- 1,1
10
0,7
0,9
3,3
59
- Andra kemiska produkter
941
902
833
882
946
892
7,2
- 5,7
1,1
1,2
5,0
64
Papper, papp och varor därav
8 209
8 245
7 496
7 581
8 001
6 843
5,5
-14
9,5
9,5
9,2
641
Papper och papp
7 680
7 712
6 997
7 017
7 039
5 721
0,3
-19
8,3
8,0
8,9
67
Järn och stål
2 796
2 388
2 039
2 440
2 274
2 289
- 6,8
0,6
2,7
3,2
4,5
68
Metaller utom järn och stål
3 772
4 367
2 463
1 973
2 609
3 035
32
16
3,1
4,2
14
69,7,87,88,891
Verkstadsprodukter
20 952
18 470
18 529
19 134
22 493
22 254
18
- 1,1
27
31
4,1
69
- Arbeten av metall
1 140
1 090
1 053
1 131
1 332
1 201
18
- 9,8
1,6
1,7
3,6
71-77
- Maskiner och apparater
10 687
9 464
8 860
8 880
9 379
9 523
5,6
1,5
11
13
3,0
713
-- Förbränningskolvmotorer
675
642
590
575
536
587
- 6,8
9,6
0,6
0,8
2,3
721,722
-- Lantbruksmaskiner
449
408
372
380
337
323
-11
- 4,0
0,4
0,5
4,5
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
677
587
556
618
603
702
- 2,4
16
0,7
1,0
4,5
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
466
483
482
702
623
621
-11
- 0,4
0,7
0,9
4,2
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
1 306
1 134
1 113
1 237
1 418
1 415
15
- 0,2
1,7
2,0
7,6
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
1 546
974
868
792
842
829
6,4
- 1,6
1,0
1,2
1,5
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
914
362
342
216
415
641
92
54
0,5
0,9
9,4
78,79
- Transportmedel
7 756
6 633
7 368
7 883
10 412
10 054
32
- 3,4
12
14
6,1
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
3 563
2 434
2 353
2 108
3 873
4 359
84
13
4,6
6,1
6,8
782
-- Lastbilar och specialfordon
410
409
451
1 103
1 371
1 038
24
-24
1,6
1,4
5,9
783
-- Övriga motorfordon
659
207
855
490
720
416
47
-42
0,9
0,6
3,3
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
2 570
2 892
2 995
3 061
3 446
3 325
13
- 3,5
4,1
4,6
5,8
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
1 105
970
907
942
1 050
1 137
11
8,3
1,2
1,6
4,2
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
983
895
774
739
774
835
4,6
8,0
0,9
1,2
5,0
84
Kläder
1 146
1 319
1 343
1 715
2 171
938
27
-57
2,6
1,3
5,9
899
Andra färdiga varor
815
816
504
403
435
333
8,0
-24
0,5
0,5
6,3
971
Icke-monetärt guld
2 261
1 092
297
397
0,1
140
- 100
98 101
-
0,2
2,2
971.01
Guld (inbegripet platinerat guld), icke-monetära, obearbetad...
2 259
1 092
297
397
0,1
140
- 100
98 101
-
0,2
2,5
 
Ej varufördelad
991
1 004
977
1 126
1 062
1 212
- 5,7
14
1,3
1,7
 
0-9
Totalt
84 623
89 373
71 207
80 686
84 456
71 908
4,7
-15
100
100
6,0
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1212 270
1168 298
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
4,8
1,0
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2014 och 2015 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala export till Storbritannien och Nordirland
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2018-03-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Storbritannien och Nordirland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Avsändarland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2016
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
2 587
2 865
3 124
3 468
3 453
3 313
- 0,4
- 4,0
5,3
5,3
2,4
07
Kaffe, te, kakao, kryddor o varor därav
214
224
295
449
333
386
-26
16
0,5
0,6
4,1
098
Diverse livsmedel
328
342
444
463
397
427
-14
7,4
0,6
0,7
6,5
112
Alkoholhaltiga drycker
771
741
844
880
907
787
3,1
-13
1,4
1,3
8,8
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
12 293
21 563
12 095
14 707
8 131
8 028
-45
- 1,3
13
13
5,8
28
Malm och skrot av metaller
536
631
592
306
242
102
-21
-58
0,4
0,2
0,9
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
10 818
20 036
10 910
13 852
7 317
7 439
-47
1,7
11
12
6,9
33
- Mineraloljor och produkter därav
10 149
19 265
10 225
13 329
6 950
7 299
-48
5,0
11
12
7,7
342
- Propan- o butangas,förtätade till vätska
636
699
657
503
367
137
-27
-63
0,6
0,2
5,5
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
50 051
45 920
44 852
47 330
47 496
46 235
0,4
- 2,7
73
74
5,3
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
9 177
9 565
10 391
10 206
8 686
9 385
-15
8,1
13
15
7,3
51
- Organiska kemiska föreningar
1 417
1 195
1 062
1 380
1 087
1 239
-21
14
1,7
2,0
6,6
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
384
503
1 750
856
704
601
-18
-15
1,1
1,0
5,6
533
- Pigment, färger, lacker o likn. material
321
369
375
489
499
497
2,0
- 0,5
0,8
0,8
9,0
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
3 382
4 029
3 702
3 803
3 161
3 589
-17
14
4,9
5,7
9,7
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
1 151
1 044
1 092
1 143
1 167
1 163
2,1
- 0,3
1,8
1,9
10
57
- Plast i obearbetad form
922
879
822
785
674
684
-14
1,5
1,0
1,1
3,8
58
- Plast i bearbetad form
590
535
485
516
484
509
- 6,3
5,3
0,7
0,8
5,4
59
- Andra kemiska produkter
870
925
1 019
1 152
843
1 029
-27
22
1,3
1,6
6,9
62
Gummivaror
1 576
1 572
1 388
1 459
1 321
1 159
- 9,4
-12
2,0
1,9
9,0
64
Papper, papp och varor därav
539
538
409
384
321
368
-16
15
0,5
0,6
2,6
65
Garn, vävnader m m, utom kläder
342
356
353
342
404
405
18
0,2
0,6
0,6
3,6
66
Varor av mineraliska ämnen utom metaller
815
812
782
827
707
698
-15
- 1,3
1,1
1,1
4,9
67
Järn och stål
4 886
3 514
2 763
3 597
3 376
3 104
- 6,1
- 8,1
5,2
5,0
9,0
68
Metaller utom järn och stål
1 708
1 345
1 289
1 290
1 026
836
-20
-18
1,6
1,3
5,1
69,7,87,88,891
Verkstadsprodukter
27 138
24 503
23 749
24 764
27 156
26 351
9,7
- 3,0
42
42
5,1
69
- Arbeten av metall
702
608
628
648
763
686
18
-10
1,2
1,1
2,1
71-77
- Maskiner och apparater
17 132
15 953
12 697
13 200
13 827
13 890
4,8
0,5
21
22
4,7
713
-- Förbränningskolvmotorer
2 524
2 223
1 520
1 649
1 393
1 168
-16
-16
2,2
1,9
9,9
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
214
330
537
838
780
832
- 6,9
6,7
1,2
1,3
19
721,722
-- Lantbruksmaskiner
418
396
443
456
506
737
11
46
0,8
1,2
9,3
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
878
925
607
498
344
436
-31
27
0,5
0,7
5,4
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
1 037
1 135
1 282
1 211
1 247
1 272
2,9
2,0
1,9
2,0
7,3
751
-- Kontorsmaskiner
354
404
503
294
204
172
-31
-16
0,3
0,3
3,1
752
-- ADB-maskiner
805
1 008
611
680
652
717
- 4,0
9,9
1,0
1,1
2,8
759
-- Delar till kontors- och adb-maskiner
488
319
498
504
638
397
27
-38
1,0
0,6
10
761
-- Televisionsmottagare
739
601
388
668
267
201
-60
-25
0,4
0,3
2,0
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
3 704
3 404
2 036
2 066
2 831
3 086
37
9,0
4,4
4,9
4,9
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
489
466
461
457
571
527
25
- 7,7
0,9
0,8
3,3
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
299
293
412
618
687
679
11
- 1,1
1,1
1,1
4,4
776
-- Elektronrör, halvledare,mikrokretsar o d
1 825
1 336
493
288
337
396
17
18
0,5
0,6
5,9
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
570
505
506
561
671
639
20
- 4,8
1,0
1,0
3,4
78,79
- Transportmedel
7 558
6 421
9 165
9 539
10 985
10 189
15
- 7,2
17
16
6,5
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
4 022
3 576
5 629
5 795
6 703
6 521
16
- 2,7
10
10
8,7
782
-- Lastbilar och specialfordon
1 021
511
575
468
409
576
-13
41
0,6
0,9
4,3
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
2 063
1 926
2 248
2 334
2 489
2 546
6,6
2,3
3,9
4,1
5,4
792
-- Luftfartyg, rymdfarkoster, bärraketer
184
122
486
650
245
249
-62
1,7
0,4
0,4
3,8
793
-- Fartyg och annan flytande materiel
74
70
54
81
901
34
1 012
-96
1,4
0,1
2,2
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
886
855
823
890
987
970
11
- 1,7
1,5
1,6
4,4
88
- Varor f fotografiskt el optiskt bruk; ur
459
556
400
453
544
593
20
8,9
0,8
0,9
9,7
84
Kläder
686
728
868
963
1 004
774
4,3
-23
1,6
1,2
2,1
892
Trycksaker
444
500
522
518
546
514
5,5
- 5,8
0,8
0,8
15
893
Varor av plast
723
707
669
739
824
760
12
- 7,9
1,3
1,2
5,7
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
347
271
304
492
423
428
-14
1,1
0,7
0,7
5,1
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
690
433
389
560
368
296
-34
-19
0,6
0,5
6,6
 
Ej varufördelad
3 244
3 187
3 165
3 306
5 566
4 883
68
-12
8,6
7,8
 
0-9
Totalt
68 176
73 536
63 236
68 810
64 645
62 459
- 6,1
- 3,4
100
100
5,2
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1147 900
1114 364
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
5,0
3,5
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2014 och 2015 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala import från Storbritannien och Nordirland
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB