Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2018-11-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Storbritannien och Nordirland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
Period
jan - jun
 
År
Period
År
Period
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
3 393
4 293
5 531
5 705
4 996
2 442
3 003
-12
23
6,2
7,5
6,1
034.1
Fisk, färsk (levande eller döda) eller kyld (exkl. filéer...
1 451
2 139
2 784
3 000
2 418
1 148
1 592
-19
39
3,0
4,0
8,9
098
Diverse livsmedel
426
378
332
315
337
160
187
6,8
17
0,4
0,5
5,6
112
Alkoholhaltiga drycker
297
674
1 191
1 192
1 152
635
536
- 3,3
-16
1,4
1,3
18
              
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
23 874
31 146
28 517
19 778
25 609
11 719
11 281
29
- 3,7
32
28
15
248.2
Trä av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen...
4 520
5 133
5 380
5 002
5 039
2 669
2 966
0,7
11
6,2
7,4
19
251.5
Kemisk pappersmassa, läsk och sulfatmassa, med undantag...
1 231
1 424
1 547
1 267
1 336
728
796
5,4
9,4
1,6
2,0
9,8
28
Malm och skrot av metaller
2 177
2 963
2 011
2 027
2 612
1 333
980
29
-26
3,2
2,4
7,8
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
15 758
21 360
19 326
11 254
16 214
6 790
6 275
44
- 7,6
20
16
18
33
- Mineraloljor och produkter därav
15 449
21 184
19 124
11 169
16 094
6 745
6 065
44
-10
20
15
20
334
-- Mineraloljeprodukter, raffinerade
15 140
20 494
18 144
10 894
13 692
6 459
5 921
26
- 8,3
17
15
19
334
1000 ton
2 433
3 592
4 270
3 348
3 413
1 630
1 274
1.9
-22
   
              
5-9
Hel- och halvfabrikat
42 963
44 121
49 346
45 213
49 024
25 153
25 151
8,4
0,0
61
63
4,8
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
7 380
7 458
7 996
6 141
6 081
3 206
3 070
- 1,0
- 4,3
7,5
7,6
3,8
51
- Organiska kemiska föreningar
1 064
956
997
953
886
452
390
- 6,9
-14
1,1
1,0
6,4
53
- Färgämnen och garvämnen
411
410
390
326
333
169
190
1,9
12
0,4
0,5
4,1
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
3 675
3 924
4 287
2 501
2 436
1 314
1 151
- 2,6
-12
3,0
2,9
3,3
57
- Plast i obearbetad form
755
623
616
677
817
458
433
21
- 5,4
1,0
1,1
3,5
59
- Andra kemiska produkter
833
882
946
892
843
437
446
- 5,5
2,1
1,0
1,1
4,5
64
Papper, papp och varor därav
7 496
7 581
8 001
6 843
6 715
3 193
3 544
- 1,9
11
8,3
8,8
8,7
67
Järn och stål
2 039
2 440
2 274
2 289
2 604
1 343
1 511
14
12
3,2
3,8
4,3
68
Metaller utom järn och stål
2 463
1 973
2 609
3 035
2 080
1 162
975
-31
-16
2,6
2,4
7,9
69,7,87,88,891
Verkstadsprodukter
18 529
19 134
22 493
22 254
26 763
13 890
13 815
20
- 0,5
33
34
4,5
69
- Arbeten av metall
1 053
1 131
1 332
1 201
1 116
581
602
- 7,1
3,7
1,4
1,5
3,3
71-77
- Maskiner och apparater
8 860
8 880
9 379
9 523
11 537
5 944
6 063
21
2,0
14
15
3,5
713
-- Förbränningskolvmotorer
590
575
536
587
543
308
283
- 7,5
- 8,1
0,7
0,7
1,9
721,722
-- Lantbruksmaskiner
372
380
337
323
306
168
233
- 5,2
39
0,4
0,6
3,8
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
556
618
603
702
633
320
375
- 9,9
17
0,8
0,9
3,9
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
482
702
623
621
540
281
296
-13
5,3
0,7
0,7
3,4
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
1 113
1 237
1 418
1 415
1 454
765
746
2,8
- 2,5
1,8
1,9
7,3
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
868
792
842
829
938
456
578
13
27
1,2
1,4
1,9
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
416
439
545
290
1 319
332
284
355
-14
1,6
0,7
13
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
303
326
346
523
359
210
742
-31
253
0,4
1,8
2,7
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
342
216
415
641
1 444
1 105
64
125
-94
1,8
0,2
15
78,79
- Transportmedel
7 368
7 883
10 412
10 054
11 997
6 119
6 411
19
4,8
15
16
6,3
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
2 353
2 108
3 873
4 359
5 465
2 618
4 060
25
55
6,7
10
7,1
782
-- Lastbilar och specialfordon
451
1 103
1 371
1 038
1 201
729
584
16
-20
1,5
1,5
5,5
783
-- Övriga motorfordon
855
490
720
416
1 409
617
292
239
-53
1,7
0,7
7,3
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
2 995
3 061
3 446
3 325
3 028
1 668
1 076
- 8,9
-35
3,7
2,7
4,9
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
907
942
1 050
1 137
1 077
546
550
- 5,3
0,7
1,3
1,4
4,1
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
774
739
774
835
781
403
370
- 6,5
- 8,2
1,0
0,9
4,5
84
Kläder
1 343
1 715
2 171
938
986
454
473
5,1
4,2
1,2
1,2
5,9
899
Andra färdiga varor
504
403
435
333
341
185
170
2,4
- 8,4
0,4
0,4
6,1
 
Ej varufördelad
977
1 126
1 062
1 212
1 393
678
713
15
5,2
1,7
1,8
 
0-9
Totalt
71 207
80 686
84 456
71 908
81 022
39 992
40 148
13
0,4
100
100
6,2
              
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
652 091
712 747
9,4
9,3
  
100
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (e)/(d))
Kolumn (i) avser förändring mellan jan - jun 2017 och jan - jun 2018 (kolum (g)/(f))
Kolumnerna (j) och (k) avser Sveriges export av varan till Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala export till Storbritannien och Nordirland
Kolumn (l) avser Sveriges export av varan till Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2018-11-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Storbritannien och Nordirland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Avsändarland
 
År
Period
jan - jun
 
År
Period
År
Period
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
3 124
3 468
3 453
3 313
3 385
1 667
1 726
2,2
3,6
5,0
4,7
2,4
07
Kaffe, te, kakao, kryddor o varor därav
295
449
333
386
355
164
171
- 8,1
3,7
0,5
0,5
3,5
098
Diverse livsmedel
444
463
397
427
439
218
214
2,8
- 1,6
0,6
0,6
6,1
112
Alkoholhaltiga drycker
844
880
907
787
770
361
436
- 2,2
21
1,1
1,2
8,5
              
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
12 095
14 707
8 131
8 028
10 738
5 565
5 330
34
- 4,2
16
14
6,4
28
Malm och skrot av metaller
592
306
242
102
211
93
161
107
72
0,3
0,4
1,5
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
10 910
13 852
7 317
7 439
10 041
5 199
4 915
35
- 5,5
15
13
7,6
33
Mineraloljor och produkter därav
10 225
13 329
6 950
7 299
9 760
5 010
4 887
34
- 2,5
14
13
8,2
333
Råolja erhållen ur petroleum
6 460
10 280
4 978
5 410
8 411
4 477
4 369
55
- 2,4
12
12
13
333
1000 ton
1 194
1 970
1 454
1 958
2 343
1 274
965
20
-24
   
342
- Propan- o butangas,förtätade till vätska
657
503
367
137
276
189
19
101
-90
0,4
0,1
8,9
              
5-9
Hel- och halvfabrikat
44 852
47 330
47 496
46 235
48 739
25 015
27 298
5,4
9,1
72
74
5,1
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
10 391
10 206
8 686
9 385
10 060
4 994
5 717
7,2
14
15
16
7,4
51
- Organiska kemiska föreningar
1 062
1 380
1 087
1 239
1 370
731
766
11
4,8
2,0
2,1
6,4
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
1 750
856
704
601
483
220
684
-20
211
0,7
1,9
4,7
53
- Färgämnen och garvämnen
429
550
539
549
597
306
334
8,8
9,1
0,9
0,9
8,9
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
3 702
3 803
3 161
3 589
3 948
1 908
1 919
10
0,6
5,8
5,2
11
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
1 092
1 143
1 167
1 163
1 241
599
563
6,8
- 6,0
1,8
1,5
10
57
--- Plast i obearbetad form
822
785
674
684
803
410
516
17
26
1,2
1,4
4,0
58
- Plast i bearbetad form
485
516
484
509
557
284
335
9,3
18
0,8
0,9
5,2
59
Andra kemiska produkter
1 019
1 152
843
1 029
1 040
519
588
1,1
13
1,5
1,6
6,6
62
Gummivaror
1 388
1 459
1 321
1 159
1 247
620
747
7,6
21
1,8
2,0
8,7
64
Papper, papp och varor därav
409
384
321
368
319
165
155
-13
- 6,2
0,5
0,4
2,2
65
Garn, vävnader m m, utom kläder
353
342
404
405
413
216
242
2,0
12
0,6
0,7
3,4
66
Varor av mineraliska ämnen utom metaller
782
827
707
698
564
308
269
-19
-13
0,8
0,7
3,6
67
Järn och stål
2 763
3 597
3 376
3 104
3 969
2 129
2 541
28
19
5,9
6,9
8,8
68
Metaller utom järn och stål
1 289
1 290
1 026
836
1 151
598
667
38
11
1,7
1,8
5,9
69,7,87,88,891
Verkstadsprodukter
23 749
24 764
27 156
26 351
26 926
13 971
14 800
2,2
5,9
40
40
4,8
69
- Arbeten av metall
628
648
763
686
782
395
489
14
24
1,2
1,3
2,1
71-77
- Maskiner och apparater
12 697
13 200
13 827
13 890
14 553
7 431
8 064
4,8
8,5
21
22
4,6
713
-- Förbränningskolvmotorer
1 520
1 649
1 393
1 168
1 263
689
749
8,1
8,8
1,9
2,0
9,8
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
537
838
780
832
742
393
380
-11
- 3,2
1,1
1,0
16
721,722
-- Lantbruksmaskiner
443
456
506
737
544
394
559
-26
42
0,8
1,5
6,6
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
607
498
344
436
520
275
284
19
3,3
0,8
0,8
5,4
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
1 282
1 211
1 247
1 272
1 432
751
784
13
4,3
2,1
2,1
7,3
751
-- Kontorsmaskiner
503
294
204
172
195
111
99
13
-10
0,3
0,3
3,7
752
-- ADB-maskiner
611
680
652
717
676
313
569
- 5,7
82
1,0
1,5
2,3
759
-- Delar till kontors- och adb-maskiner
498
504
638
397
339
203
236
-15
17
0,5
0,6
9,5
761
-- Televisionsmottagare
388
668
267
201
170
80
60
-16
-25
0,3
0,2
1,5
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
2 036
2 066
2 831
3 086
3 468
1 756
1 465
12
-17
5,1
4,0
5,5
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
461
457
571
527
572
286
297
8,5
3,6
0,8
0,8
3,5
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
412
618
687
679
730
316
326
7,5
3,3
1,1
0,9
4,4
776
-- Elektronrör, halvledare,mikrokretsar o d
493
288
337
396
244
128
121
-38
- 6,0
0,4
0,3
4,0
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
506
561
671
639
566
291
455
-11
56
0,8
1,2
2,7
78,79
- Transportmedel
9 165
9 539
10 985
10 189
9 949
5 304
5 387
- 2,4
1,6
15
15
5,8
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
5 629
5 795
6 703
6 521
5 579
3 035
3 155
-14
4,0
8,2
8,6
7,2
782
-- Lastbilar och specialfordon
575
468
409
576
483
240
337
-16
40
0,7
0,9
3,3
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
2 248
2 334
2 489
2 546
3 013
1 593
1 567
18
- 1,7
4,4
4,2
5,5
792
-- Luftfartyg, rymdfarkoster, bärraketer
486
650
245
249
523
223
84
110
-62
0,8
0,2
11
793
-- Fartyg och annan flytande materiel
54
81
901
34
75
36
77
119
111
0,1
0,2
3,3
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
823
890
987
970
950
488
507
- 2,1
3,9
1,4
1,4
4,0
88
- Varor f fotografiskt el optiskt bruk; ur
400
453
544
593
645
328
333
8,9
1,8
1,0
0,9
10
84
Kläder
868
963
1 004
774
1 069
514
544
38
5,8
1,6
1,5
2,7
892
Trycksaker
522
518
546
514
480
228
223
- 6,7
- 2,6
0,7
0,6
13
893
Varor av plast
669
739
824
760
731
377
421
- 3,7
12
1,1
1,1
5,2
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
304
492
423
428
476
247
317
11
28
0,7
0,9
4,8
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
389
560
368
296
272
120
103
- 8,2
-15
0,4
0,3
6,9
 
Ej varufördelad
3 165
3 306
5 566
4 883
4 876
2 342
2 532
- 0,1
8,1
7,2
6,9
 
0-9
Totalt
63 236
68 810
64 645
62 459
67 739
34 589
36 886
8,5
6,6
100
100
5,1
              
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
650 715
728 685
8,9
12
  
100
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (e)/(d))
Kolumn (i) avser förändring mellan jan - jun 2017 och jan - jun 2018 (kolum (g)/(f))
Kolumnerna (j) och (k) avser Sveriges import av varan från Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala import från Storbritannien och Nordirland
Kolumn (l) avser Sveriges import av varan från Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB