Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2020-01-28
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Storbritannien och Nordirland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
Period
jan - sep
 
År
Period
År
Period
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
4 293
5 531
5 705
4 996
5 746
4 367
4 216
15
- 3,5
7,0
6,6
6,4
034.1
Fisk, färsk (levande eller döda) eller kyld (exkl. filéer...
2 139
2 784
3 000
2 418
3 035
2 270
2 269
26
- 0,1
3,7
3,6
9,2
11
Drycker
722
1 269
1 277
1 267
1 185
955
808
- 6,5
-15
1,4
1,3
15
              
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
31 146
28 517
19 778
25 609
23 703
17 760
17 314
- 7,4
- 2,5
29
27
11
248.2
Trä av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen...
5 133
5 380
5 002
5 039
5 909
4 401
4 818
17
9,5
7,2
7,6
21
251.5
Kemisk pappersmassa, läsk och sulfatmassa, med undantag...
1 424
1 547
1 267
1 336
1 755
1 251
1 144
31
- 8,6
2,1
1,8
9,5
28
Malm och skrot av metaller
2 963
2 011
2 027
2 612
2 234
1 578
2 630
-14
67
2,7
4,1
6,3
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
21 360
19 326
11 254
16 214
13 325
10 177
8 337
-18
-18
16
13
12
334
- Mineraloljeprodukter, raffinerade
20 494
18 144
10 894
13 692
12 615
9 597
7 565
- 7,9
-21
15
12
13
334
1000 ton
3 592
4 270
3 348
3 413
2 730
2 053
1 633
-20
-20
   
              
5-9
Hel- och halvfabrikat
44 121
49 346
45 213
49 024
50 885
37 938
40 992
3,8
8,1
62
64
4,5
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
7 458
7 996
6 141
6 081
6 503
4 850
6 044
6,9
25
7,9
9,5
3,7
51
- Organiska kemiska föreningar
956
997
953
886
830
632
608
- 6,4
- 3,8
1,0
1,0
5,8
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
87
82
115
114
418
383
426
267
11
0,5
0,7
8,7
53
- Färgämnen och garvämnen
410
390
326
333
387
295
288
16
- 2,5
0,5
0,5
4,6
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
3 924
4 287
2 501
2 436
2 292
1 595
2 623
- 5,9
64
2,8
4,1
2,8
57
- Plast i obearbetad form
623
616
677
817
815
635
616
- 0,2
- 3,0
1,0
1,0
3,5
59
- Andra kemiska produkter
882
946
892
843
990
720
845
17
17
1,2
1,3
4,8
64
Papper, papp och varor därav
7 581
8 001
6 843
6 715
7 227
5 408
5 589
7,6
3,4
8,8
8,8
8,9
67
Järn och stål
2 440
2 274
2 289
2 604
2 876
2 209
2 242
10
1,5
3,5
3,5
4,4
68
Metaller utom järn och stål
1 973
2 609
3 035
2 080
1 997
1 570
1 440
- 4,0
- 8,3
2,4
2,3
7,0
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
18 930
22 323
22 084
25 946
27 255
20 280
21 755
5,0
7,3
33
34
4,2
69
- Arbeten av metall
1 131
1 332
1 201
1 116
1 215
886
922
8,9
4,0
1,5
1,4
3,3
71-77
- Maskiner och apparater
8 880
9 379
9 523
11 537
11 178
8 380
9 056
- 3,1
8,1
14
14
3,1
713
-- Förbränningskolvmotorer
575
536
587
543
617
423
472
14
12
0,8
0,7
2,0
721,722
-- Lantbruksmaskiner
380
337
323
306
420
324
367
37
13
0,5
0,6
4,6
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
618
603
702
633
713
550
587
13
6,6
0,9
0,9
3,9
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
702
623
621
540
571
416
452
5,7
8,6
0,7
0,7
3,4
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
1 237
1 418
1 415
1 454
1 483
1 077
1 144
2,0
6,2
1,8
1,8
7,1
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
792
842
829
938
1 241
837
1 053
32
26
1,5
1,7
2,4
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
439
545
290
1 319
388
341
832
-71
144
0,5
1,3
3,8
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
326
346
523
359
931
839
284
159
-66
1,1
0,4
7,1
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
216
415
641
1 444
198
98
193
-86
97
0,2
0,3
1,6
78,79
- Transportmedel
7 883
10 412
10 054
11 997
13 534
10 029
10 733
13
7,0
17
17
6,1
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
2 108
3 873
4 359
5 465
8 746
6 631
6 484
60
- 2,2
11
10
8,6
782
-- Lastbilar och specialfordon
1 103
1 371
1 038
1 201
1 046
756
1 389
-13
84
1,3
2,2
3,8
783
-- Övriga motorfordon
490
720
416
1 409
814
459
833
-42
81
1,0
1,3
4,7
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
3 061
3 446
3 325
3 028
2 206
1 629
1 437
-27
-12
2,7
2,3
3,5
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
942
1 050
1 137
1 077
1 098
814
916
1,9
13
1,3
1,4
4,0
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
739
774
835
781
807
569
588
3,4
3,5
1,0
0,9
4,4
84
Kläder
1 715
2 171
938
986
1 066
801
909
8,1
13
1,3
1,4
6,0
 
Ej varufördelad
1 126
1 062
1 212
1 393
1 484
1 042
1 077
6,5
3,4
1,8
1,7
 
0-9
Totalt
80 686
84 456
71 908
81 022
81 818
61 107
63 600
1,0
4,1
100
100
5,7
              
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1441 785
1057 984
1133 316
10
7,1
  
100
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (e)/(d))
Kolumn (i) avser förändring mellan jan - sep 2018 och jan - sep 2019 (kolum (g)/(f))
Kolumnerna (j) och (k) avser Sveriges export av varan till Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala export till Storbritannien och Nordirland
Kolumn (l) avser Sveriges export av varan till Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2020-01-28
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Storbritannien och Nordirland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Avsändarland
 
År
Period
jan - sep
 
År
Period
År
Period
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
3 468
3 453
3 313
3 385
3 642
2 687
2 957
7,6
10
4,9
5,7
2,4
07
Kaffe, te, kakao, kryddor o varor därav
449
333
386
355
348
257
253
- 1,9
- 1,5
0,5
0,5
3,6
098
Diverse livsmedel
463
397
427
439
471
351
362
7,4
3,3
0,6
0,7
5,8
112
Alkoholhaltiga drycker
880
907
787
770
959
702
748
25
6,6
1,3
1,5
9,7
              
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
14 707
8 131
8 028
10 738
13 296
8 509
7 695
24
- 9,6
18
15
6,1
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
13 852
7 317
7 439
10 041
12 468
7 904
7 000
24
-11
17
14
7,1
33
- Mineraloljor och produkter därav
13 329
6 950
7 299
9 760
12 390
7 846
6 906
27
-12
17
13
7,9
333
-- Råolja erhållen ur petroleum
10 280
4 978
5 410
8 411
11 102
7 003
6 405
32
- 8,5
15
12
12
333
1000 ton
1 970
1 454
1 958
2 343
2 317
1 472
1 433
- 1.1
- 2.6
   
34
- Petroleumgaser, kolgas o d
523
367
138
279
68
55
89
-76
62
0,1
0,2
1,0
              
5-9
Hel- och halvfabrikat
47 330
47 496
46 235
48 739
52 182
38 966
37 272
7,1
- 4,3
70
72
5,0
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
10 206
8 686
9 385
10 060
10 862
8 380
7 157
8,0
-15
15
14
7,1
51
- Organiska kemiska föreningar
1 380
1 087
1 239
1 370
1 454
1 163
1 532
6,2
32
2,0
3,0
6,4
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
856
704
601
483
1 382
1 057
239
186
-77
1,9
0,5
9,9
53
- Färgämnen och garvämnen
550
539
549
597
638
484
486
6,9
0,6
0,9
0,9
9,0
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
3 803
3 161
3 589
3 948
3 415
2 722
1 730
-14
-36
4,6
3,4
8,4
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
1 143
1 167
1 163
1 241
1 163
847
873
- 6,3
3,0
1,6
1,7
9,1
57
- Plast i obearbetad form
785
674
684
803
933
729
677
16
- 7,2
1,3
1,3
4,2
58
- Plast i bearbetad form
516
484
509
557
635
494
530
14
7,4
0,9
1,0
5,4
59
- Andra kemiska produkter
1 152
843
1 029
1 040
1 226
872
1 074
18
23
1,7
2,1
6,6
62
Gummivaror
1 459
1 321
1 159
1 247
1 485
1 151
280
19
-76
2,0
0,5
9,4
65
Garn, vävnader m m, utom kläder
342
404
405
413
451
340
366
9,2
7,6
0,6
0,7
3,5
66
Varor av mineraliska ämnen utom metaller
827
707
698
564
557
396
395
- 1,2
- 0,2
0,8
0,8
3,2
67
Järn och stål
3 597
3 376
3 104
3 969
4 802
3 565
3 270
21
- 8,3
6,5
6,3
8,9
68
Metaller utom järn och stål
1 290
1 026
836
1 151
1 210
948
1 025
5,1
8,2
1,6
2,0
5,6
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
24 729
27 106
26 328
26 879
27 802
20 597
20 936
3,4
1,6
38
41
4,5
69
- Arbeten av metall
648
763
686
782
955
709
706
22
- 0,4
1,3
1,4
2,3
71-77
- Maskiner och apparater
13 200
13 827
13 890
14 553
15 698
11 543
11 306
7,9
- 2,1
21
22
4,4
713
-- Förbränningskolvmotorer
1 649
1 393
1 168
1 263
1 450
1 037
1 175
15
13
2,0
2,3
9,6
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
838
780
832
742
708
533
486
- 4,5
- 8,7
1,0
0,9
15
721,722
-- Lantbruksmaskiner
456
506
737
544
760
653
587
40
-10
1,0
1,1
8,1
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
498
344
436
520
527
404
443
1,5
9,6
0,7
0,9
4,8
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
213
284
298
333
550
397
457
65
15
0,7
0,9
5,0
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
1 211
1 247
1 272
1 432
1 488
1 115
1 095
3,9
- 1,8
2,0
2,1
7,0
752
-- ADB-maskiner
680
652
717
676
1 067
779
748
58
- 4,0
1,4
1,5
3,0
759
-- Delar till kontors- och adb-maskiner
504
638
397
339
501
370
165
48
-55
0,7
0,3
12
761
-- Televisionsmottagare
668
267
201
170
118
79
84
-31
6,4
0,2
0,2
1,0
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
2 066
2 831
3 086
3 468
2 975
2 176
2 101
-14
- 3,5
4,0
4,1
4,2
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
457
571
527
572
572
428
493
- 0,1
15
0,8
1,0
3,3
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
618
687
679
730
836
530
457
15
-14
1,1
0,9
4,8
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
561
671
639
566
829
642
527
46
-18
1,1
1,0
3,3
78,79
- Transportmedel
9 539
10 985
10 189
9 949
9 472
7 130
7 644
- 4,8
7,2
13
15
5,1
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
5 795
6 703
6 521
5 579
5 436
4 112
4 324
- 2,6
5,2
7,3
8,4
7,2
782
-- Lastbilar och specialfordon
468
409
576
483
523
411
343
8,1
-16
0,7
0,7
3,3
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
2 334
2 489
2 546
3 013
2 929
2 147
2 349
- 2,8
9,4
4,0
4,6
4,7
792
-- Luftfartyg, rymdfarkoster, bärraketer
650
245
249
523
218
165
294
-58
78
0,3
0,6
2,4
793
-- Fartyg och annan flytande materiel
81
901
34
75
115
88
93
52
6,6
0,2
0,2
1,7
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
890
987
970
950
1 033
733
778
8,7
6,1
1,4
1,5
4,1
88
- Varor f fotografiskt el optiskt bruk; ur
453
544
593
645
644
481
502
- 0,1
4,2
0,9
1,0
11
84
Kläder
963
1 004
774
1 069
1 048
820
854
- 1,9
4,2
1,4
1,7
2,5
892
Trycksaker
518
546
514
480
524
351
374
9,1
6,8
0,7
0,7
14
893
Varor av plast
739
824
760
731
823
615
689
13
12
1,1
1,3
5,2
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
492
423
428
476
795
470
444
67
- 5,6
1,1
0,9
7,4
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
560
368
296
272
281
192
186
3,3
- 3,4
0,4
0,4
8,4
 
Ej varufördelad
3 306
5 566
4 883
4 876
4 920
3 641
3 601
0,9
- 1,1
6,6
7,0
 
0-9
Totalt
68 810
64 645
62 459
67 739
74 040
53 802
51 525
9,3
- 4,2
100
100
5,0
              
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
1482 330
1084 912
1112 240
13
2,5
  
100
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (e)/(d))
Kolumn (i) avser förändring mellan jan - sep 2018 och jan - sep 2019 (kolum (g)/(f))
Kolumnerna (j) och (k) avser Sveriges import av varan från Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala import från Storbritannien och Nordirland
Kolumn (l) avser Sveriges import av varan från Storbritannien och Nordirland som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB