Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2020-12-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Nya Zeeland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
140
121
102
180
180
183
- 0,1
1,6
9,9
10
0,2
012.22
Kött av svin, färskt, kylt eller fryst, frysta
88
62
51
60
49
63
-20
30
2,7
3,5
42
4
Animaliska och vegetabil. oljor o fetter
1,8
20
13
64
88
73
37
-16
4,8
4,1
2,6
431.22
- Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner
0,9
20
13
64
88
69
38
-22
4,8
3,8
6,3
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
3,3
2,6
3,5
3,7
3,7
5,6
- 0,9
51
0,2
0,3
0,0
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
1 130
1 173
1 299
1 530
1 638
1 620
7,1
- 1,1
90
90
0,1
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
132
160
134
150
148
185
- 1,1
25
8,1
10
0,1
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
68
64
52
64
65
95
1,8
45
3,6
5,2
0,1
64
Papper, papp och varor därav
82
93
117
106
125
137
18
9,2
6,9
7,6
0,2
67
Järn och stål
62
47
37
60
56
65
- 5,7
15
3,1
3,6
0,1
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
780
790
911
1 104
1 210
1 111
9,6
- 8,2
66
61
0,2
71-77
- Maskiner och apparater
551
529
552
657
794
780
21
- 1,7
44
43
0,2
713
-- Förbränningskolvmotorer
23
26
28
35
37
22
7,5
-40
2,0
1,2
0,1
721,722
-- Lantbruksmaskiner
58
35
31
62
68
44
11
-36
3,7
2,4
0,4
725
-- Maskiner f tillv. av pappersmassa,papper
18
31
30
34
31
17
- 8,0
-46
1,7
0,9
0,3
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
34
30
21
30
35
30
16
-12
1,9
1,7
0,2
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
30
59
47
63
70
56
10
-19
3,8
3,1
0,3
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
35
41
62
47
42
36
-12
-13
2,3
2,0
0,2
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
69
72
55
82
111
107
36
- 4,0
6,1
5,9
0,5
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
27
22
58
43
47
44
10
- 7,0
2,6
2,4
0,3
745.27,745.29
-- Apparater för bryggeriindustrin
0,2
3,9
31
18
21
14
17
-31
1,2
0,8
0,3
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
8,0
7,8
9,8
15
13
8,0
-13
-37
0,7
0,4
0,1
751
-- Kontorsmaskiner
5,9
8,4
10
3,6
3,5
4,1
- 2,3
18
0,2
0,2
0,2
752
-- ADB-maskiner
19
16
15
19
22
4,5
18
-80
1,2
0,3
0,0
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
37
33
23
25
34
16
38
-53
1,9
0,9
0,0
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
9,1
15
8,5
8,5
9,1
50
6,9
451
0,5
2,8
0,6
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
14
18
12
13
29
62
123
113
1,6
3,4
0,5
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
5,6
3,8
7,6
14
36
30
148
-15
2,0
1,7
0,4
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
27
33
22
28
29
11
4,2
-60
1,6
0,6
0,1
78,79
- Transportmedel
166
190
276
328
333
233
1,6
-30
18
13
0,1
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
26
70
118
133
88
64
-34
-27
4,8
3,6
0,1
782
-- Lastbilar och specialfordon
74
25
61
103
139
104
34
-25
7,6
5,7
0,4
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
44
53
74
52
51
15
- 0,7
-70
2,8
0,8
0,0
786
-- Släpfordon o d; behållare för godstransp
14
8,6
9,0
16
30
23
95
-24
1,7
1,3
1,0
793
-- Fartyg och annan flytande materiel
-
22
0,1
1,2
11
8,8
788
-17
0,6
0,5
0,2
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
29
38
37
73
38
56
-48
49
2,1
3,1
0,2
893
Varor av plast
28
35
39
47
38
46
-19
21
2,1
2,6
0,3
0-9
Totalt
1 274
1 297
1 405
1 714
1 822
1 808
6,3
- 0,8
100
100
0,1
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1441 785
1518 363
10
5,3
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2018 och 2019 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Nya Zeeland som andel av Sveriges totala export till Nya Zeeland
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Nya Zeeland som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2020-12-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Nya Zeeland
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
328
375
385
358
388
324
8,3
-17
81
76
0,2
01
Kött och köttvaror
153
205
210
198
220
161
11
-27
46
37
1,3
012
Annat kött, färskt, kylt eller fryst
141
181
180
175
192
139
9,4
-27
40
32
2,7
03
Fisk, kräftdjur o blötdjur; varor därav
30
33
36
21
33
25
63
-27
7,0
5,7
0,1
05
Frukt och köksväxter
42
34
29
30
31
33
5,2
6,1
6,5
7,7
0,1
112
Alkoholhaltiga drycker
92
101
109
109
103
104
- 5,6
1,5
21
24
1,0
112.17
Vin av färska druvor (annat än mousserande vin), druvmust...
84
95
99
106
98
102
- 7,8
4,8
20
24
1,8
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
6,4
2,5
5,7
12
9,1
13
-27
39
1,9
2,9
0,0
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
58
48
55
73
83
92
13
11
17
22
0,0
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
45
36
40
58
68
71
17
3,6
14
16
0,0
71-77
- Maskiner och apparater
27
24
30
36
58
49
63
-16
12
11
0,0
721,722
-- Lantbruksmaskiner
4,3
2,7
8,3
8,7
9,0
6,1
4,2
-32
1,9
1,4
0,1
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
7,6
0,5
1,0
0,1
2,1
1,4
1 386
-30
0,4
0,3
0,0
745.27,745.29
-- Apparater för bryggeriindustrin
6,6
0,3
0,7
0,1
2,0
1,2
2 835
-41
0,4
0,3
0,0
752
-- ADB-maskiner
0,7
1,6
3,2
2,6
8,0
1,7
213
-79
1,7
0,4
0,0
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
1,2
1,9
4,2
2,9
2,1
3,0
-27
40
0,4
0,7
0,0
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
0,3
0,4
0,3
2,6
9,9
12
283
21
2,1
2,8
0,1
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
1,6
2,4
0,9
5,0
9,5
11
89
16
2,0
2,6
0,0
78,79
- Transportmedel
2,5
5,2
3,4
9,7
4,9
6,8
-49
40
1,0
1,6
0,0
793
-- Fartyg och annan flytande materiel
0,5
0,9
0,4
5,5
1,8
2,4
-68
35
0,4
0,6
0,1
0-9
Totalt
392
426
445
444
480
429
8,1
-11
100
100
0,0
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
1482 330
1503 523
13
1,4
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2018 och 2019 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Nya Zeeland som andel av Sveriges totala import från Nya Zeeland
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Nya Zeeland som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB