Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2020-02-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Singapore
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
76
94
71
63
87
105
39
20
1,4
1,3
0,1
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
179
149
37
45
72
137
62
90
1,1
1,7
0,1
334
Mineraloljeprodukter, raffinerade
165
115
1,6
17
3,0
52
-83
1 622
0,0
0,6
0,1
334
1000 ton
41
32
0,0
6,8
0,0
17
- 100
..
   
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
5 943
5 640
6 252
5 157
6 285
7 754
22
23
98
97
0,7
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
262
383
290
345
896
1 479
159
65
14
18
0,9
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
31
70
62
83
304
625
264
106
4,7
7,8
0,8
575
- Annan plast, i obearbetad form
57
74
59
58
294
560
407
90
4,6
7,0
5,4
641
Papper och papp
541
638
625
554
526
776
- 5,0
48
8,2
9,7
1,1
67
Järn och stål
494
518
478
463
593
621
28
4,6
9,2
7,8
0,9
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
4 139
3 730
4 499
3 426
3 816
3 905
11
2,3
59
49
0,6
69
- Arbeten av metall
356
382
332
211
196
191
- 7,0
- 2,6
3,0
2,4
0,5
71-77
- Maskiner och apparater
2 842
2 568
3 082
2 242
2 434
2 245
8,6
- 7,8
38
28
0,6
713
-- Förbränningskolvmotorer
105
105
113
75
85
110
13
29
1,3
1,4
0,4
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
18
80
15
137
134
14
- 2,2
-89
2,1
0,2
0,1
716
-- Generatorer,el.motorer,roterande omform.
28
26
304
18
23
7,7
26
-67
0,4
0,1
0,2
724
-- Maskiner för textil- el läderind;symask.
62
38
40
44
47
101
8,3
114
0,7
1,3
6,1
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
138
127
124
86
160
200
87
25
2,5
2,5
1,2
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
127
100
137
106
113
140
7,2
24
1,8
1,7
0,8
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
440
337
346
331
497
430
50
-13
7,7
5,4
2,5
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
163
96
122
104
112
84
7,8
-25
1,7
1,1
0,4
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
78
68
78
74
64
59
-14
- 7,6
1,0
0,7
0,5
746
-- Kullager, nållager och rullager
566
436
445
378
266
207
-30
-22
4,1
2,6
4,7
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
125
61
70
94
197
106
110
-46
3,1
1,3
1,7
748
-- Transmissionsaxlar,växellådor,block o d
97
102
92
79
86
75
7,9
-13
1,3
0,9
1,1
749
-- Icke elektr delar o tillbehör till mask
43
69
57
61
25
36
-58
42
0,4
0,5
2,4
752
-- ADB-maskiner
20
40
35
39
37
82
- 5,0
124
0,6
1,0
0,5
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
243
187
232
166
145
126
-12
-14
2,3
1,6
0,2
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
114
226
403
124
90
105
-27
16
1,4
1,3
0,8
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
82
180
137
110
112
117
1,4
4,6
1,7
1,5
0,9
78,79
- Transportmedel
658
473
737
628
414
458
-34
11
6,4
5,7
0,2
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
57
30
110
106
148
116
39
-21
2,3
1,5
0,1
782
-- Lastbilar och specialfordon
219
64
178
54
161
118
198
-27
2,5
1,5
0,4
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
315
322
358
442
65
129
-85
98
1,0
1,6
0,2
793
-- Fartyg och annan flytande materiel
36
31
59
1,4
-
37
- 100
..
-
0,5
1,8
874
- Andra instrument o app. för mätning o d
250
236
256
296
716
968
142
35
11
12
5,2
892
Trycksaker
115
22
13
16
32
35
99
9,1
0,5
0,4
1,4
893
Varor av plast
45
41
31
32
52
37
65
-30
0,8
0,5
0,3
0-9
Totalt
6 198
5 883
6 360
5 265
6 445
7 997
22
24
100
100
0,6
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1441 785
9,4
10
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Singapore som andel av Sveriges totala export till Singapore
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Singapore som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2020-02-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Singapore
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
17
16
27
18
16
18
- 7,2
11
1,4
1,1
0,0
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
6,8
223
341
0,9
1,1
1,2
28
6,4
0,1
0,1
0,0
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
430
590
861
1 049
1 161
1 634
11
41
99
99
0,2
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
77
92
83
86
143
162
66
13
12
9,8
0,1
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
48
66
50
64
67
94
4,8
41
5,6
5,7
0,7
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
288
433
717
881
938
1 386
6,5
48
80
84
0,2
69
- Arbeten av metall
26
43
38
17
25
31
48
23
2,1
1,8
0,1
71-77
- Maskiner och apparater
168
261
551
800
760
1 190
- 5,0
57
64
72
0,3
713
-- Förbränningskolvmotorer
1,7
12
1,2
0,7
0,7
2,1
2,5
186
0,1
0,1
0,0
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
0,1
0,4
12
0,3
2,7
0,7
847
-75
0,2
0,0
0,0
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
4,5
15
10
0,8
5,1
6,8
511
31
0,4
0,4
0,1
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
7,0
3,0
5,4
7,1
7,8
8,0
8,7
3,6
0,7
0,5
0,1
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
2,8
2,9
36
8,7
13
2,0
48
-85
1,1
0,1
0,0
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
3,9
3,9
6,3
5,9
3,1
4,7
-47
51
0,3
0,3
0,0
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
10
8,6
12
14
13
15
- 6,4
13
1,1
0,9
0,2
748
-- Transmissionsaxlar,växellådor,block o d
4,3
4,9
2,4
1,9
0,3
0,5
-84
67
0,0
0,0
0,0
749
-- Icke elektr delar o tillbehör till mask
7,7
0,9
4,6
1,2
1,6
0,9
38
-43
0,1
0,1
0,1
751
-- Kontorsmaskiner
13
5,9
2,7
2,0
0,7
1,2
-66
72
0,1
0,1
0,0
752
-- ADB-maskiner
19
14
9,8
15
14
20
- 7,9
46
1,2
1,2
0,1
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
36
65
260
405
602
1 058
49
76
51
64
1,5
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
4,9
3,8
2,3
3,7
1,3
3,3
-64
143
0,1
0,2
0,0
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
8,4
78
113
262
54
6,6
-79
-88
4,6
0,4
0,0
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
0,7
3,5
2,9
7,7
6,8
0,3
-12
-95
0,6
0,0
0,0
776
-- Elektronrör, halvledare,mikrokretsar o d
18
20
49
37
12
24
-68
101
1,0
1,4
0,4
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
9,7
9,4
8,9
8,5
5,6
7,8
-34
39
0,5
0,5
0,0
78,79
- Transportmedel
24
17
15
2,4
5,1
8,6
111
70
0,4
0,5
0,0
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
6,5
7,4
6,1
0,8
0,6
0,4
-30
-29
0,0
0,0
0,0
785
-- Motorcyklar, cyklar, rullstolar o likn
16
7,6
2,1
0,5
0,3
2,0
-42
626
0,0
0,1
0,1
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
56
98
85
26
108
119
314
11
9,1
7,2
0,5
874
- Andra instrument o app. för mätning o d
44
82
72
20
97
102
393
5,5
8,2
6,2
0,7
884
- Varor för optiskt bruk
11
11
25
35
40
36
14
- 8,6
3,4
2,2
1,0
892
Trycksaker
5,1
6,9
6,2
4,7
2,3
6,9
-52
204
0,2
0,4
0,2
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
3,2
1,7
1,5
1,2
1,2
0,7
- 0,5
-37
0,1
0,0
0,0
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
36
35
14
44
50
44
15
-12
4,3
2,7
1,3
0-9
Totalt
454
829
1 229
1 067
1 179
1 654
10
40
100
100
0,1
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
1482 330
8,9
13
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Singapore som andel av Sveriges totala import från Singapore
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Singapore som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB