Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2018-12-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till USA
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
3 186
3 033
3 210
3 285
3 052
2 978
- 7,1
- 2,4
3,5
3,3
3,6
098.99
Andra livsmedelsberedningar
306
324
420
455
414
494
- 9,1
20
0,5
0,5
14
112.49
Sprit och destillerade, alkoholhaltiga drycker
2 350
2 166
2 045
2 257
2 084
1 879
- 7,7
- 9,8
2,4
2,1
47
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
5 053
3 164
5 006
1 886
3 798
4 725
101
24
4,4
5,3
2,7
248.2
Trä av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen...
166
196
255
478
446
955
- 6,6
114
0,5
1,1
3,7
28
Malm och skrot av metaller
363
422
625
323
817
1 342
153
64
0,9
1,5
4,0
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
4 322
2 381
3 964
848
2 248
2 167
165
- 3,6
2,6
2,4
2,4
334
- Mineraloljeprodukter, raffinerade
4 321
2 337
3 791
636
2 128
1 739
235
-18
2,4
1,9
2,4
334
1000 ton
679
423
722
190
755
506
297
-33
   
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
66 722
61 638
67 660
85 371
80 158
82 268
- 6,1
2,6
92
91
8,0
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
12 866
12 231
12 818
18 000
15 012
14 276
-17
- 4,9
17
16
8,9
51
- Organiska kemiska föreningar
1 076
942
1 130
1 436
1 807
912
26
-50
2,1
1,0
6,6
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
8 108
7 645
7 941
11 840
9 066
8 638
-23
- 4,7
10
9,6
12
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
45
49
143
703
71
111
-90
55
0,1
0,1
1,4
575
- Annan plast, i obearbetad form
1 747
1 795
1 561
1 492
1 511
1 627
1,3
7,7
1,7
1,8
16
598
- Andra kemiska produkter
938
870
1 044
1 448
1 433
1 453
- 1,0
1,4
1,6
1,6
11
62
Gummivaror
590
619
689
740
659
638
-11
- 3,2
0,8
0,7
7,8
64
Papper, papp och varor därav
697
663
698
844
1 382
1 852
64
34
1,6
2,1
2,4
66
Varor av mineraliska ämnen utom metaller
348
363
454
572
557
546
- 2,6
- 1,9
0,6
0,6
7,2
67
Järn och stål
4 685
4 024
4 728
4 253
3 933
4 685
- 7,5
19
4,5
5,2
7,8
68
Metaller utom järn och stål
964
728
627
695
778
795
12
2,2
0,9
0,9
3,0
69,7,87,88,891
Verkstadsprodukter
43 828
40 220
44 415
56 420
53 866
55 476
- 4,5
3,0
62
62
9,4
69
- Arbeten av metall
1 938
1 975
2 096
2 378
2 071
2 303
-13
11
2,4
2,6
6,7
71-77
- Maskiner och apparater
27 757
24 211
25 752
30 488
27 008
26 176
-11
- 3,1
31
29
7,9
713
-- Förbränningskolvmotorer
1 485
1 347
1 618
2 619
1 297
1 447
-50
12
1,5
1,6
5,1
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
2 347
1 974
1 950
2 085
2 081
2 723
- 0,2
31
2,4
3,0
28
716
-- Generatorer,el.motorer,roterande omform.
879
465
531
637
438
275
-31
-37
0,5
0,3
5,6
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
811
666
703
647
262
286
-60
9,2
0,3
0,3
3,1
721,722
-- Lantbruksmaskiner
394
428
535
500
375
380
-25
1,2
0,4
0,4
4,8
725
-- Maskiner f tillv. av pappersmassa,papper
1 160
413
423
770
786
1 175
2,0
50
0,9
1,3
24
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
1 080
1 159
1 269
1 533
1 413
1 861
- 7,9
32
1,6
2,1
14
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
963
1 223
998
1 213
1 545
1 072
27
-31
1,8
1,2
6,5
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
1 910
1 826
1 930
2 246
2 221
2 289
- 1,1
3,1
2,6
2,5
14
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
1 106
982
1 301
1 600
1 446
1 424
- 9,6
- 1,5
1,7
1,6
7,1
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
953
1 077
1 065
1 395
1 414
1 300
1,4
- 8,1
1,6
1,4
11
748
-- Transmissionsaxlar,växellådor,block o d
383
503
686
494
309
416
-37
34
0,4
0,5
10
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
5 149
3 571
4 292
4 756
5 299
2 510
11
-53
6,1
2,8
5,0
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
292
515
474
1 497
627
535
-58
-15
0,7
0,6
5,1
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
717
799
648
862
853
675
- 1,0
-21
1,0
0,8
5,1
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
718
766
927
1 016
818
980
-20
20
0,9
1,1
7,9
78,79
- Transportmedel
9 505
8 945
11 087
17 968
18 797
21 143
4,6
12
22
24
11
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
5 326
5 080
5 060
11 101
13 372
16 211
20
21
15
18
21
782
-- Lastbilar och specialfordon
1 539
1 379
2 148
2 349
1 305
1 489
-44
14
1,5
1,7
6,8
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
1 627
1 439
1 657
2 163
1 431
1 561
-34
9,1
1,6
1,7
2,5
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
4 214
4 151
4 266
4 720
4 985
4 824
5,6
- 3,2
5,7
5,4
18
88
- Varor f fotografiskt el optiskt bruk; ur
145
163
249
366
412
468
13
14
0,5
0,5
11
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
752
745
707
782
842
839
7,6
- 0,3
1,0
0,9
4,8
899
Andra färdiga varor
479
505
715
737
830
823
13
- 0,9
1,0
0,9
15
0-9
Totalt
74 962
67 835
75 876
90 541
87 008
89 971
- 3,9
3,4
100
100
6,9
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1168 298
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1,0
9,4
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till USA som andel av Sveriges totala export till USA
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till USA som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2018-12-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från USA
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
1 545
1 645
1 739
2 098
1 958
1 758
- 6,7
-10
6,1
5,4
1,3
05
Frukt och köksväxter
536
490
490
680
544
404
-20
-26
1,7
1,2
1,8
098
Diverse livsmedel
288
344
411
346
313
350
- 9,3
12
1,0
1,1
4,8
112
Alkoholhaltiga drycker
349
407
447
598
649
581
8,5
-11
2,0
1,8
6,4
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
3 405
1 757
2 820
2 689
3 254
2 822
21
-13
10
8,6
1,7
251
Pappersmassa och pappersavfall
242
184
193
233
424
323
82
-24
1,3
1,0
8,8
28
Malm och skrot av metaller
1 060
683
720
595
652
707
9,6
8,4
2,0
2,2
5,1
3
Mineraliska bränslen, smörjoljor,elström
1 695
550
1 527
1 450
1 783
1 413
23
-21
5,5
4,3
1,1
321.21
- Bituminous coal
717
306
527
507
398
842
-22
112
1,2
2,6
22
334
Mineraloljeprodukter, raffinerade
48
169
201
97
948
301
881
-68
2,9
0,9
0,6
334
1000 ton
1,1
23
31
14
250
57
1 686
-77
   
342.1
Propan, flytande
186
0,2
718
280
358
199
28
-44
1,1
0,6
7,6
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
31 730
25 046
23 682
27 305
27 152
28 284
- 0,6
4,2
84
86
3,0
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
5 735
4 752
4 587
5 359
6 720
6 657
25
- 0,9
21
20
4,9
52
- Kem. grundämnen o oorg. kem. föreningar
907
489
374
462
230
229
-50
- 0,3
0,7
0,7
2,2
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
3 058
2 409
2 230
2 518
3 686
3 613
46
- 2,0
11
11
9,7
55
- Parfymer o d, toalett- o rengöringsprep.
496
487
568
649
641
613
- 1,2
- 4,3
2,0
1,9
5,2
598
Andra kemiska produkter
586
727
801
943
1 193
957
26
-20
3,7
2,9
9,7
67
Järn och stål
419
278
279
320
248
350
-23
42
0,8
1,1
0,8
69,7,87,88,891
Verkstadsprodukter
19 133
15 581
16 064
18 420
16 877
17 822
- 8,4
5,6
52
54
3,2
69
- Arbeten av metall
814
760
790
1 030
1 071
1 128
4,0
5,3
3,3
3,4
3,0
71-77
- Maskiner och apparater
11 159
10 523
9 771
11 035
10 779
10 750
- 2,3
- 0,3
33
33
3,4
713
-- Förbränningskolvmotorer
586
491
480
539
696
900
29
29
2,2
2,7
7,0
714
-- Andra maskiner o motorer, ej elektriska
1 819
1 410
1 212
1 689
1 415
1 596
-16
13
4,4
4,9
34
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
320
233
295
279
295
294
5,9
- 0,4
0,9
0,9
9,0
721,722
-- Lantbruksmaskiner
678
566
547
586
610
513
4,3
-16
1,9
1,6
6,2
723
-- Maskiner för anläggningsarbete m m
631
514
394
634
287
386
-55
34
0,9
1,2
4,0
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
499
612
762
827
734
917
-11
25
2,3
2,8
10
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
698
636
808
966
896
920
- 7,2
2,7
2,8
2,8
4,7
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
183
177
281
303
330
379
9,2
15
1,0
1,2
3,9
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
319
319
259
316
279
336
-12
20
0,9
1,0
5,3
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
199
201
254
337
311
384
- 7,8
23
1,0
1,2
5,8
748
-- Transmissionsaxlar,växellådor,block o d
256
190
160
189
233
260
23
12
0,7
0,8
3,3
752
-- ADB-maskiner
413
946
327
372
336
345
- 9,7
2,7
1,0
1,1
1,2
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
1 306
1 053
1 140
1 008
1 133
801
12
-29
3,5
2,4
1,3
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
105
99
125
200
305
198
53
-35
0,9
0,6
3,0
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
367
339
511
454
446
428
- 1,8
- 4,0
1,4
1,3
2,6
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
108
540
235
235
128
112
-46
-12
0,4
0,3
1,1
774
-- Elektromedicinska instrument o apparater
317
371
328
332
363
211
9,3
-42
1,1
0,6
11
776
-- Elektronrör, halvledare,mikrokretsar o d
801
254
193
259
512
283
98
-45
1,6
0,9
4,7
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
556
554
569
508
552
463
8,8
-16
1,7
1,4
2,2
78,79
- Transportmedel
4 978
2 251
3 202
3 321
2 333
3 099
-30
33
7,2
9,4
1,8
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
541
379
373
345
327
293
- 5,3
-10
1,0
0,9
0,4
782
-- Lastbilar och specialfordon
256
144
118
462
31
26
-93
-15
0,1
0,1
0,2
784
-- Delar och tillbehör till motorfordon
489
478
412
443
450
516
1,5
15
1,4
1,6
1,0
792
-- Luftfartyg, rymdfarkoster, bärraketer
3 380
1 044
2 000
1 861
1 136
1 901
-39
67
3,5
5,8
41
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
1 899
1 793
1 943
2 328
2 207
2 350
- 5,2
6,5
6,8
7,2
10
892
Trycksaker
239
229
268
403
368
390
- 8,8
5,9
1,1
1,2
11
893
Varor av plast
198
211
215
286
309
327
7,9
5,7
1,0
1,0
2,3
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
250
266
292
304
288
267
- 5,3
- 7,3
0,9
0,8
2,7
896
Konstverk, antikviteter o d
119
89
190
227
455
484
100
6,5
1,4
1,5
76
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
372
187
171
181
161
150
-11
- 6,6
0,5
0,5
3,8
899
Andra färdiga varor
3 708
2 066
242
296
272
261
- 7,8
- 4,2
0,8
0,8
4,2
0-9
Totalt
36 680
28 448
28 241
32 093
32 364
32 864
0,8
1,5
100
100
2,5
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1114 364
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
3,5
8,9
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2015 och 2016 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från USA som andel av Sveriges totala import från USA
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från USA som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB