Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2019-11-11
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Vietnam
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
 
År
 
År
 
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
4,6
7,4
5,4
4,7
6,4
11
34
67
0,3
0,6
0,0
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
58
121
86
134
145
114
7,7
-21
6,9
6,6
0,1
248
Sågade och hyvlade trävaror
24
69
45
86
87
59
1,4
-33
4,2
3,4
0,2
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
812
1 043
1 240
1 328
1 942
1 618
46
-17
93
93
0,1
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
194
217
347
286
399
424
40
6,3
19
24
0,2
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
141
142
272
207
306
313
48
2,3
15
18
0,4
641
Papper och papp
34
49
44
45
36
31
-20
-14
1,7
1,8
0,0
67
Järn och stål
47
55
67
68
72
59
5,4
-17
3,4
3,4
0,1
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
485
660
732
870
1 365
1 043
57
-24
65
60
0,2
71-77
- Maskiner och apparater
429
597
676
766
1 246
876
63
-30
60
50
0,2
713
-- Förbränningskolvmotorer
1,8
3,3
1,8
15
0,6
4,5
-96
603
0,0
0,3
0,0
718
-- Andra kraftalstrande maskiner
6,5
0,5
0,8
1,5
0,4
1,4
-74
253
0,0
0,1
0,0
721,722
-- Lantbruksmaskiner
4,6
15
6,9
9,9
14
28
46
91
0,7
1,6
0,3
725
-- Maskiner f tillv. av pappersmassa,papper
16
2,2
33
32
56
81
77
43
2,7
4,6
1,7
727
-- Maskiner för vissa livsmedelsindustrier
0,7
1,4
22
23
7,2
14
-69
97
0,3
0,8
1,8
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
9,9
20
29
16
18
65
15
257
0,9
3,7
0,4
731
-- Spånavskiljande verktygsmaskiner
0,4
0,2
-
0,2
47
1,3
23 212
-97
2,3
0,1
0,1
737
-- Andra metallbearbetningsmaskiner
5,4
2,2
13
1,8
5,0
5,3
172
6,2
0,2
0,3
0,1
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
18
35
60
53
51
86
- 2,9
67
2,5
4,9
0,5
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
7,6
16
39
19
24
33
29
34
1,2
1,9
0,2
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
16
101
35
28
78
67
177
-15
3,7
3,8
0,3
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
52
81
100
74
110
142
48
29
5,3
8,1
1,2
745.27,745.29
-- Apparater för bryggeriindustrin
12
31
73
64
97
131
51
35
4,6
7,5
2,6
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
33
8,4
7,0
4,0
6,9
8,7
71
26
0,3
0,5
0,1
749
-- Icke elektr delar o tillbehör till mask
5,1
23
3,0
8,2
1,2
0,9
-85
-30
0,1
0,0
0,1
752
-- ADB-maskiner
5,1
20
7,2
30
11
17
-64
54
0,5
0,9
0,1
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
118
164
242
342
652
160
91
-76
31
9,2
0,3
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
54
18
24
27
45
41
68
- 9,9
2,2
2,4
0,4
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
28
17
8,5
29
49
24
68
-51
2,4
1,4
0,2
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
18
12
4,5
20
28
4,9
43
-83
1,3
0,3
0,0
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
6,7
19
8,4
15
8,8
14
-40
60
0,4
0,8
0,1
78,79
- Transportmedel
3,5
6,4
19
42
57
89
34
57
2,7
5,1
0,0
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
0,5
-
0,4
10
49
76
373
55
2,3
4,4
0,1
782
-- Lastbilar och specialfordon
-
3,6
14
29
-
5,4
- 100
..
-
0,3
0,0
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
35
45
28
41
53
69
30
30
2,5
4,0
0,3
893
Varor av plast
5,0
8,2
9,9
11
15
11
41
-26
0,7
0,7
0,1
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
1,0
13
0,7
0,8
7,3
1,4
764
-80
0,3
0,1
0,0
0-9
Totalt
874
1 171
1 332
1 467
2 093
1 743
43
-17
100
100
0,1
             
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1090 796
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1441 785
9,4
10
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges export av varan till Vietnam som andel av Sveriges totala export till Vietnam
Kolumn (k) avser Sveriges export av varan till Vietnam som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2019-11-11
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Vietnam
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
 
År
 
År
 
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
222
245
321
327
346
411
6,0
19
3,5
3,6
0,3
             
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
30
22
20
24
18
31
-27
74
0,2
0,3
0,0
             
5-9
Hel- och halvfabrikat
6 128
6 495
7 622
8 454
9 628
10 868
14
13
96
96
1,0
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
4 595
4 724
5 414
6 299
7 057
8 008
12
13
71
71
1,3
71-77
- Maskiner och apparater
4 464
4 508
5 186
5 984
6 816
7 674
14
13
68
68
2,1
751
-- Kontorsmaskiner
137
116
137
135
129
118
- 4,4
- 8,7
1,3
1,0
2,2
752
-- ADB-maskiner
1 091
1 112
628
458
520
538
14
3,5
5,2
4,8
1,5
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
3 165
3 225
4 343
5 296
5 960
6 630
13
11
60
59
9,3
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
2,4
9,2
5,7
6,6
75
151
1 033
103
0,7
1,3
0,9
78,79
- Transportmedel
23
43
39
60
58
65
- 2,9
12
0,6
0,6
0,0
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
273
302
383
393
511
487
30
- 4,7
5,1
4,3
2,2
84
Kläder
459
513
638
640
721
827
13
15
7,2
7,3
2,0
851
Skodon
297
300
422
398
512
609
29
19
5,1
5,4
6,0
893
Varor av plast
115
159
177
170
175
160
3,3
- 8,8
1,8
1,4
1,0
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
25
40
59
63
93
93
47
0,8
0,9
0,8
0,9
899
Andra färdiga varor
42
48
60
58
69
96
19
39
0,7
0,9
1,4
0-9
Totalt
6 381
6 762
7 963
8 805
9 992
11 309
13
13
100
100
0,8
             
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1046 024
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
1482 330
8,9
13
  
100
Kolumn (g) avser förändring mellan 2016 och 2017 (kolum (e)/(d))
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (f)/(e))
Kolumnerna (i) och (j) avser Sveriges import av varan från Vietnam som andel av Sveriges totala import från Vietnam
Kolumn (k) avser Sveriges import av varan från Vietnam som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB