Här finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Välj land/region och tidsperiod och tryck därefter på visa rapport för att få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen, totalt och uppdelat på varugrupper. Faktabladen baseras på siffror från SCB:s handelsstatistikdatabas och har bearbetats så att de visar de varugrupper som är aktuella för svensk handel med respektive land eller region. Läs mer om hur statistiken ställs samman under fliken om.

Välj region eller land följt av period för att visa rapport.
Visa rapport på engelska
   

Kommerskollegium publicerar flera gånger per år analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling. Läs mer.


Faktablad import och export
2020-02-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges export till Vietnam
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
  
År
Period
jan - sep
 
År
Period
År
Period
av total
export
SITC Rev 4
Varuslag
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
7,4
5,4
4,7
6,4
11
7,4
11
67
46
0,6
0,8
0,0
              
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
121
86
134
145
114
87
109
-21
26
6,6
7,9
0,1
248.2
Trä av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen...
68
44
82
78
57
43
62
-27
45
3,3
4,5
0,2
              
5-9
Hel- och halvfabrikat
1 043
1 240
1 328
1 942
1 618
1 193
1 266
-17
6,1
93
91
0,1
5
Prod. av kemiska o närstående industrier
217
347
286
399
424
307
401
6,3
30
24
29
0,2
54
- Medicinska och farmaceutiska produkter
142
272
207
306
313
220
286
2,3
30
18
21
0,4
641
Papper och papp
49
44
45
36
31
23
127
-14
462
1,8
9,2
0,0
67
Järn och stål
55
67
68
72
59
42
76
-17
82
3,4
5,5
0,1
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
660
732
870
1 365
1 043
781
591
-24
-24
60
43
0,2
71-77
- Maskiner och apparater
597
676
766
1 246
876
671
403
-30
-40
50
29
0,2
713
-- Förbränningskolvmotorer
3,3
1,8
15
0,6
4,5
2,4
1,8
603
-25
0,3
0,1
0,0
721,722
-- Lantbruksmaskiner
15
6,9
9,9
14
28
24
5,7
91
-76
1,6
0,4
0,3
725
-- Maskiner f tillv. av pappersmassa,papper
2,2
33
32
56
81
43
7,0
43
-84
4,6
0,5
1,7
726
-- Tryck- och bokbinderimaskiner
0,5
4,2
1,5
0,7
52
24
4,6
7 798
-81
3,0
0,3
7,0
727
-- Maskiner för vissa livsmedelsindustrier
1,4
22
23
7,2
14
4,7
7,9
97
68
0,8
0,6
1,8
728
-- Andra maskiner för särskilda industrier
20
29
16
18
65
59
11
257
-82
3,7
0,8
0,4
731
-- Spånavskiljande verktygsmaskiner
0,2
-
0,2
47
1,3
1,2
0,2
-97
-86
0,1
0,0
0,1
737
-- Andra metallbearbetningsmaskiner
2,2
13
1,8
5,0
5,3
5,3
1,5
6,2
-72
0,3
0,1
0,1
741
-- Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
35
60
53
51
86
79
18
67
-78
4,9
1,3
0,5
742,743
-- Pumpar, centrifuger, och kompressorer
16
39
19
24
33
27
19
34
-30
1,9
1,4
0,2
744
-- Maskiner för mek. hantering av material
101
35
28
78
67
46
37
-15
-20
3,8
2,6
0,3
745
-- Andra icke elektr maskiner och apparater
81
100
74
110
142
120
55
29
-54
8,1
4,0
1,2
745.27,745.29
-- Apparater för bryggeriindustrin
31
73
64
97
131
115
40
35
-65
7,5
2,9
2,6
747
-- Kranar,ventiler o d, för rörledningar mm
8,4
7,0
4,0
6,9
8,7
6,9
3,7
26
-46
0,5
0,3
0,1
749
-- Icke elektr delar o tillbehör till mask
23
3,0
8,2
1,2
0,9
0,4
0,8
-30
88
0,0
0,1
0,1
752
-- ADB-maskiner
20
7,2
30
11
17
13
23
54
75
0,9
1,7
0,1
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
164
242
342
652
160
140
105
-76
-25
9,2
7,5
0,3
771
-- Elektriska transformatorer,statiska omformare mm
18
24
27
45
41
24
28
- 9,9
18
2,4
2,1
0,4
772
-- Strömställare, kontakter, reläer m m
17
8,5
29
49
24
13
19
-51
45
1,4
1,4
0,2
773
-- Tråd, kablar o d, för eldistribution
12
4,5
20
28
4,9
4,2
5,9
-83
39
0,3
0,4
0,0
778
-- Andra elektriska maskiner och apparater
19
8,4
15
8,8
14
12
5,9
60
-53
0,8
0,4
0,1
78,79
- Transportmedel
6,4
19
42
57
89
59
107
57
82
5,1
7,7
0,0
781
-- Personbilar, stationsvagnar m m
-
0,4
10
49
76
50
78
55
57
4,4
5,6
0,1
782
-- Lastbilar och specialfordon
3,6
14
29
-
5,4
5,4
-
..
- 100
0,3
-
0,0
87
- Mät- och kontrollinstrument m m
45
28
41
53
69
47
54
30
15
4,0
3,9
0,3
893
Varor av plast
8,2
9,9
11
15
11
6,2
15
-26
145
0,7
1,1
0,1
898
Musikinstrum.,grammofonskivor,magnetband
13
0,7
0,8
7,3
1,4
1,3
0,2
-80
-85
0,1
0,0
0,0
0-9
Totalt
1 171
1 332
1 467
2 093
1 743
1 287
1 386
-17
7,7
100
100
0,1
              
0-9
Sveriges totala export i miljoner SEK
1126 964
1180 491
1192 556
1304 824
1441 785
1057 984
1133 355
10
7,1
  
100
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (e)/(d))
Kolumn (i) avser förändring mellan jan - sep 2018 och jan - sep 2019 (kolum (g)/(f))
Kolumnerna (j) och (k) avser Sveriges export av varan till Vietnam som andel av Sveriges totala export till Vietnam
Kolumn (l) avser Sveriges export av varan till Vietnam som andel av Sveriges totala export av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.

Källa: SCB

2020-02-02
Enheten för internationell handelsutveckling
 
Sveriges import från Vietnam
Värde miljoner SEK löpande priser
Förändring %
Andel i %
 
Ursprungsland
 
År
Period
jan - sep
 
År
Period
År
Period
av total
import
SITC Rev 4
Varuslag
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
  
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
0,1,22,4
Livsmedel, drycker, tobak mm
245
321
327
346
411
307
298
19
- 2,8
3,6
3,6
0,3
              
2 exkl 22,3
Råvaror och bränslen
22
20
24
18
31
21
33
74
62
0,3
0,4
0,0
              
5-9
Hel- och halvfabrikat
6 495
7 622
8 454
9 628
10 868
8 439
7 936
13
- 6,0
96
96
1,0
69,7,87,88
Verkstadsprodukter
4 724
5 414
6 299
7 057
8 008
6 269
5 410
13
-14
71
65
1,3
71-77
- Maskiner och apparater
4 508
5 186
5 984
6 816
7 674
5 994
5 117
13
-15
68
62
2,1
751
-- Kontorsmaskiner
116
137
135
129
118
86
118
- 8,7
37
1,0
1,4
2,2
752
-- ADB-maskiner
1 112
628
458
520
538
397
156
3,5
-61
4,8
1,9
1,5
763
-- Grammofoner, bandspelare, videobandspel.
0,0
0,0
2,1
2,7
84
48
33
3 059
-32
0,7
0,4
10
764
-- Apparater och annan utrustning för telekommunikation
3 225
4 343
5 296
5 960
6 630
5 241
4 584
11
-13
59
55
9,3
775
-- Maskiner och apparater för hushållsbruk
9,2
5,7
6,6
75
151
108
150
103
38
1,3
1,8
0,9
78,79
- Transportmedel
43
39
60
58
65
51
68
12
35
0,6
0,8
0,0
821
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
302
383
393
511
487
375
530
- 4,7
41
4,3
6,4
2,2
84
Kläder
513
638
640
721
827
620
626
15
0,9
7,3
7,6
2,0
851
Skodon
300
422
398
512
609
486
600
19
23
5,4
7,3
6,0
893
Varor av plast
159
177
170
175
160
123
126
- 8,8
2,7
1,4
1,5
1,0
894
Barnvagnar, sportartiklar, leksaker,spel
40
59
63
93
93
71
80
0,8
13
0,8
1,0
0,9
899
Andra färdiga varor
48
60
58
69
96
72
67
39
- 6,5
0,9
0,8
1,4
0-9
Totalt
6 762
7 963
8 805
9 992
11 309
8 767
8 268
13
- 5,7
100
100
0,8
              
0-9
Sveriges totala import i miljoner SEK
1110 964
1167 046
1207 568
1315 630
1482 330
1084 912
1112 436
13
2,5
  
100
Kolumn (h) avser förändring mellan 2017 och 2018 (kolum (e)/(d))
Kolumn (i) avser förändring mellan jan - sep 2018 och jan - sep 2019 (kolum (g)/(f))
Kolumnerna (j) och (k) avser Sveriges import av varan från Vietnam som andel av Sveriges totala import från Vietnam
Kolumn (l) avser Sveriges import av varan från Vietnam som andel av Sveriges totala import av varan.

Notationer: - = värdet är lika med noll; 0 = värdet är närmare noll än ett; .. = inte relevant eller möjligt att räkna ut.
Uppgifterna om import på basis av ursprungsland kan vara underskattade på grund av att varor som förtullas i annat EU-land och därefter införts till Sverige inte ingår i statistiken.

Källa: SCB